Hankkeen eteneminen

KAIKKI HANKKEEN ASUNNOT ON VARATTU.

  1. Hankkeesta kiinnostuneet osallistuvat joko tiedotustilaisuuteen tai henkilökohtaiseen perehdytykseen, sekä tutustuvat hankkeen markkinointi- ja sopimusmateriaaliin sekä asuntopohjiin.
  2. Asuntovaraus tehdään nettilomakkeella, jonka linkki lähetetään tiedotustilaisuuteen tai perehdytykseen osallistuneille. Hankkeen nettisivuilla on reaaliaikainen tieto varattavana olevista asunnoista. Kun netissä tapahtuva asuntovaraus on vahvistettu, asunnon varaajat allekirjoittavat asuntovaraussopimuksen ja maksavat varausmaksun 30 euroa/asuntoneliömetri R-Rakennuttajat Oy:n perustamalle asiakasvaratilille annetun määräajan kuluessa.
  3. Asunnon varaajat antavat ns. rahoituskykyselvityksen, jolla taataan, että jokainen asunto-osakeyhtiön osakkaaksi tuleva pystyy suorittamaan oman osuutensa hankkeen rahoituksesta.
  4. Asuntovaraajat valitsevat annetuista vaihtoehdoista asuntonsa peruspohjan ja osallistuvat arkkitehdin myötäsuunnitteluklinikalle, jolla he pääsevät yhteisten pelisääntöjen puitteissa muovaamaan asuntonsa ratkaisuja.
  5. Kun talon 52 asunnosta vähintään 30 on varattu edellä kuvatulla tavalla, varaajat allekirjoittavat omalta osaltaan ryhmärakennuttamissopimuksen ja maksavat sen yhteydessä suoritettavan suunnittelumaksun. Maksu peritään useammassa erässä.
  6. Kun kaikki asunnot on varattu ja jokainen varaaja on osaltaan allekirjoittanut ryhmärakennuttamissopimuksen, perustetaan asunto-osakeyhtiö, joka toimii vastuullisena rakennushankkeeseen ryhtyvänä. Asunto-osakeyhtiö tekee sopimuksen projektinjohtamisesta R-Rakennuttajat Oy:n kanssa ja R-Rakennuttajat Oy luovuttaa tonttivarauksen sekä tekemänsä suunnittelusopimukset asunto-osakeyhtiölle.
  7. R-Rakennuttajat Oy jättää asunto-osakeyhtiön nimissä rakennuslupahakemuksen ja järjestää urakkakilpailutuksen sekä tekee ehdotuksen urakoitsijasta, jonka kanssa asunto-osakeyhtiö solmii urakkasopimuksen. Osakkaat maksavat asuntojensa hankintahinnan itse rahoitettavan osuuden rakennustyön etenemisen tahdissa perittävinä rakennusrahastomaksuina.
  8. Rakennusurakan käynnistyttyä osakkaat tekevät kaluste-, varuste- ja pintamateriaalivalinnat ja sopivat urakoitsijan kanssa suoraan mahdollisista lisä- ja muutostöistä, jotka rakennusurakoitsija laskuttaa erikseen.
  9. Rakennuksen valmistuttua rakennusvalvontavirasto hyväksyy sen otettavaksi käyttöön ja osakkaat pääsevät muuttamaan sisään.
  10. Rakennusurakan takuuaika kestää kaksi vuotta, jonka aikana mahdollisesti ilmenevät viat ja puutteet korjataan.