Ryhmärakennuttaminen

Ryhmärakennuttaminen tarkoittaa asuntotuotantoa, jossa
asuntojen tulevat omistajat tai asukkaat ryhtyvät keskinäisten sopimusten turvin rakennuttamaan yhdessä asuntoja omaan käyttöönsä.